Velkommen til LBF hjemmeside 

På disse sidene finner dere viktige dokumenter som havneregler, vedtekter, vaktinstruks og annen relevant informasjon.

Utsett med slipp våren 2022 blir søndager 17.04, 24.04 og 08.05

Utsett med kran våren 2022 blir fredag 06.05 og lørdag 07.05

Liste over båter som skal ut på slippen henges opp på informasjonstavlen i havnen. Digital liste ligger også inne på medlemssidene (passordbeskyttet)

Ventelisten for medlemskap/båtplass i båtforeningen er nå full og det er p.t. ikke mulig å sette seg på denne.