Velkommen til LBF hjemmeside 

På disse sidene finner dere viktige dokumenter som havneregler, vedtekter, vaktinstruks og annen relevant informasjon.

Utsett med slipp våren 2020 blir søndager 26.04, 03.05 og 10.05

Utsett med kran våren 2020 blir fredag/lørdag 08.05 og 09.05

Liste for utsett med slipp finnes på medlemssidene. Listen blir også hengt opp på oppslagstavlen i havnen i god tid før påske.

Ventelisten for medlemskap/båtplass i båtforeningen er nå full og det er p.t. ikke mulig å sette seg på denne.