Velkommen til LBF hjemmeside 

På disse sidene finner dere viktige dokumenter som havneregler, vedtekter, vaktinstruks og annen relevant informasjon.

Utsett med slipp våren 2021 blir søndager 25.04, 02.05 og 09.05

Utsett med kran våren 2021 blir fredag/lørdag 07.05 og 08.05

Liste for utsett med slipp finnes på medlemssidene. Listen blir også hengt opp på oppslagstavlen i havnen i god tid før påske.

Ventelisten for medlemskap/båtplass i båtforeningen er nå full og det er p.t. ikke mulig å sette seg på denne.